Aktører

Vi har valgt at indlede et samarbejde med VVS installatørerne i Vinderup, således disse kan optræde som vore aktører og både rådgive og vejlede kunderne om energibesparelser og samtidig foretage salg og installation af energirigtige løsninger og herefter foretage beregning og registrering af energispareydelsen.

Registrering af energispareydelsen må ikke ske dobbelt. Når en af vore aktører har afsluttet installationen af energieffktivt udstyr i en ejendom, afleverer aktøren en seddel om, at energispareydelsen registreres af Vinderup Varmeværk. 

Vinderup Varmeværk yder naturligvis et vederlag til vore aktører for denne service. Vederlaget ydes dog kun hvis energibesparelsen er sket hos en af vore fjernvarmeforbrugere. Til orientering kan nævnes, at Vinderup Varmeværk yder et særligt tilskud på opsætning af super lavtemperatur varmevekslere.     

I forbindelse med større projekter, hvor der alligevel foretages analyser og beregninger af de konkrete energibesparelser kan bygherren også få vederlaget udbetalt mod aflevering af de nødvendige beregninger og dokumentation.