Energibesparelser

Folketinget har pålagt alle energiselskaber at spare på energien, og Vinderup Varmeværk har fået til opgave årligt at finde besparelser for 1.231.790 KWh. For at nå disse mål har Vinderup Varmeværk indført en tilskudsordning i samarbejde med LokaleEnergibesparelser i Struer.

Få tilskud til dine energibesparelser på: www.lokaleenergibesparelser.dk

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 henviser Vinderup Varmeværk til Lokaleenergibesparelser.dk ApS, der som aktør varetager den fulde energispareforpligtelse for Vinderup Varmeværk. Den lovpligtige information findes på følgende link: www.lokaleenergibesparelser.dk/information

Når du vil energirenovere din bolig med f.eks. ekstra isolering, nye vinduer, forbedringer på varmeanlægget eller konvertere f.eks. dit oliefyr til fjernvarme eller alternativ energi så husk, at dine energiforbedringer er penge værd for dig.

VIGTIGT: Aftalen om salg af energibesparelser skal være på plads inden arbejdet eller materialer ordres, for ellers kan varmeværket og andre distributionsselskaber jf. "Aftale om energibesparelser" ikke anvende besparelserne, som dermed bliver værdiløse...