Bestyrelsen

10. november 2017

Bestyrelsen

Vinderup Varmeværks bestyrelse pr. 9. november 2017

På generalforsamlingen den 9. november 2017 var der genvalg til bestyrelsen til Jens Tang og Jørgen Dalsgård. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter Møllnitz som formand og Jens Tang som næstformand.