Om os

Historisk kort fortalt

Vinderup Varmeværk blev grundlagt i 1962 på Nørgårdsvej 16 (midt i byen) som et fuelolieværk med 150 forbrugere.
I 1983 flyttede værket til Sevelvej 67A (i den østlige del af byen). Her var der blevet bygget et nyt kulfyret værk.
I 1995 blev kulværket nedlagt, og der blev bygget et kraftvarmeværk med naturgas som brændsel. Der er også en 5 MW og en 10 MW kedel med kombibrænder (olie og gas).

I 2011 er varmeværket udbygget med et kraftvarmeanlæg med biogas som brændsel. Biogassen leveres af Maabjerg BioEnergy i Holstebro og dækker cirka 70 % af Vinderups og Sevels varmebehov. Anlægget består blandt andet af en GE Jenbacher 620 gasmotor der producerer el og varme ved en meget høj virkningsgrad. Anlægget er ligeledes bestykket med en Sabro varmepumpe der bringer totalvirkningsgraden over 105%. Miljømæssigt er anlægget ligeledes helt i top, idet el og varme produceres ved rekord lav udledning af skadelige stoffer, sammenlignet med andre motor anlæg.

I 2012 er Vinderup Varmeværk og Sevel Kraftvarmeværk fusioneret sammen til et selskab, og der er samtidig anlagt en 6 km transmissionsledning mellem de to varmeværker. Derved kan dristributionsnettet i Sevel forsynes med varme produceret på biogas kraftvarmeanlægget i Vinderup.

I dag har vi 1.495 forbrugere.