Omlægning af regnskabsår

20. august 2018

I forbindelse med ny politisk regulering skal værket omlægge regnskabsår til kalenderår.

En bred forligskreds af de politiske partier har indgået en aftale om økonomisk regulering af dele af varmesektoren, som pr. 30/6 2017 blev udmøntet i et lovforslag.

Det betyder, at Vinderup Varmeværk skal omlægge regnskabsåret fra 1/7 - 30/6 til 1/1 - 31/12.

Regnskabsåret for 2018 vil blive fra 1/7 - 31/12 2018, hvor der opkræves 2 rater. Disse bliver fordelt således:

Rate 1: 10.08.2018

Rate 2: 10.10.2018

Herefter vil regnskabsåret følge kalenderåret

 

Ændringen træder i kraft pr. 1/7 2018