Udskydelse af generalforsamlingen

12. maj 2021

Generalforsamlingen i Vinderup Varmeværk udsættes til den 18. august 2021.

Under normale omstændigheder skulle den ordinære generalforsamling i Vinderup Varmeværk, efter vedtægterne, være afholdt inden udgangen af maj måned. Men på grund af den aktuelle situation med corona epidemien er det ikke hensigtsmæssigt og forsvarligt at afholde generalforsamlingen på nuværende tidspunkt. Der er i øjeblikket ikke større beslutninger til behandling på generalforsamlingen, så derfor har bestyrelsen for Vinderup Varmeværk valgt at udsætte generalforsamlingen til den 18. august 2021. Bestyrelsen har en forhåbning om, at en større del af varmeværkets andelshavere er vaccinerede til august, og at generalforsamlingen dermed kan afvikles sikkert og trygt.